23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Pe la câţi gălăţeni a trecut ANAF-u' în luna «Traista-n băţ»
Pe la câţi gălăţeni a trecut ANAF-u' în luna «Traista-n băţ»

ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna aprilie 2024, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
- inspecţii fiscale (generale şi parţiale) – 39 din care 28 la contribuabili persoane juridice şi 11 la contribuabili persoane fizice;
- controale (controale inopinate şi controale încrucişate) – 15 din care 9 la contribuabili persoane juridice şi 6 la persoane fizice;
- obligaţii suplimentare stabilite – 16,05 milioane lei (contribuabili persoane juridice şi contribuabili persoane fizice).
Principalele obligaţii stabilite suplimentar, în cuantum de 11,73 milioane lei, sunt reprezentate de contribuţiile aferente veniturilor, ceea ce reprezintă un procent de 73,08% din total, urmate cu un procent de 17,26%, de impozitul pe veniturile din salarii, fiind stabilite obligaţiile stabilite suplimentar în cuantum de 2,77 milioane lei.
În virtutea rolului preventiv, urmare celor 28 acţiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna aprilie 2024, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare la bugetul de stat, în cuantum de 3.151.441 lei.
De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna aprilie 2024 s-au finalizat 39 acţiuni de verificare documentară, fiind stabilite obligaţii de plată în valoare de 20.222 lei, înscrise în decizii de impunere.
Precizăm că în luna aprilie 2024 s-au emis 61 notificări de conformare, cu un risc fiscal estimat în sumă totală de 3.012.887 lei. Notificările de conformare au fost transmise în vederea reanalizării situaţiei fiscale şi corectarea declaraţiilor de contribuabili, în termen de 30 de zile, dacă se confirmă riscurile identificate.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna aprilie 2024 au constat în:
- inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
- inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
- controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
- creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.
Luna aprilie în tradiţia populară: În România, luna aprilie este denumită Prier (deschizător) sau Florariu (înfloritor). Adesea, mai era denumită şi Traista-n băţ, făcând referire la vremea înşelătoare din această perioadă.


Articole înrudite