13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Primăria Galaţi va acorda ajutoare financiare pentru plata bonelor
Primăria Galaţi va acorda ajutoare financiare pentru plata bonelor

Părinţii din Galaţi care au copii de vârstă preşcolară şi au venituri mici vor putea beneficia de ajutoare financiare pentru plata unei bone. În acest sens, Primăria municipiului Galaţi va supune aprobării Consiliului Local Galaţi, la şedinţa de la sfârşitul lunii august, un proiect de hotărâre privind ”Metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.
Potrvit proiectului, vor putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.

Am demarat procedurile de acordare a acestor ajutoare financiare pentru ca tinerele familii care nu au venituri foarte mari să îşi poată angaja bone pentru a-şi creşte micuţii aşa cum se cuvine, în siguranţa căminului. În acelaşi timp, continuăm să investim în infrastructura educaţională pentru cei mici. Aşa cum se ştie, avem în derulare investiţia în prima creşă care se construieşte în Galaţi după Revoluţie. O investiţie extrem de necesară pentru că în oraş sunt doar două creşe de stat. Avem investiţii de peste 20 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din Galaţi. Şi nu ne vom opri aici, pentru că micuţii gălăţeni merită să facem tot ce putem pentru a le oferi cele mai bune condiţii”, ne-a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii dintre care exemplificăm:
- ambii părinţi/părintele singur/reprezentantul legal se află în una din următoarele situaţii: sunt /este angajaţi/angajat cu contract individual de muncă, cu normă întreagă (cu excepţia persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat), desfăşoară activităţi independente, sunt/este funcţionari/funcţionari publici/public sau exercită o funcţie de demnitate publică.
- să aibă în întreţinere unul sau mai mulţi copii de vârstă preşcolară;
- copilul nu este înscris la creşă/grădiniţă acreditată (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă acreditată (publică/privată);
Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poştal, în funcţie de opţiunea solicitantului, iar ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local.
Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: până la 2.100 lei - 710 lei; de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei, de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei, de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.


Articole înrudite