Şedinţă-maraton a Consiliului Local Galaţi cu 115 puncte pe ordinea de zi Recomandat

Vineri, 25 Martie 2022 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Local al municipiului Galaţi este convocat, miercuri, 30 martie 2022, la ora 12.00, în şedinţă ordinară pentru a discuta şi vota nu mai puţin de 115 puncte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără aprobarea alocării de fonduri pentru cluburi sportive şi biserici, rectificarea bugetului local, vânzarea unor terenuri, majorări de tarife la unele societăţi din subordinea Consiliului Local.

Odinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galaţi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 412/28.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reamenajare inel de rocadă”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galaţi şi a contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galaţi cu societatea Calorgal SA;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 44, str. Bradului, nr. 31;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 25,  str. Ariei, nr. 16;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 34, str. Frunzei, nr. 19;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian, nr. 22;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 14´, str. Crizantemelor, nr. 6;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 22, str. Drumul Viilor, nr. 48A;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, situat în Cartier Siderurgiştilor Vest, acces bloc SD9D;
12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului de Păpuşi ”Gulliver” Galaţi a unui apartament proprietate a municipiului Galaţi;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 5, Aleea Poieniţei, nr. 4;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 15, str. Episcop Melchisedec Ştefănescu, nr. 30;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 44, str. Carpaţi, nr. 5;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4,  Aleea Arinilor, nr. 7;
17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie;
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe str. Traian nr. 110;
19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietata privată a Municipiului Galaţi, situat în cartier Micro 18, str. Brăilei nr. 204-D;
20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în Cartier Siderurgiştilor Vest, bloc 4G, lot 2;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană şi Detaliere Plan de Acţiune, Programe şi Proiecte teritoriale şi Indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcţională a municipiului Galaţi;
22. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consorţiului şcolar între Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 5 Galaţi, Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Galaţi şi Şcoala Gimnazială "Ludovic Cosma" Galaţi;
23. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului de Păpuşi "Gulliver" în Teatrul pentru Copii şi Tineret "Gulliver";
24. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi a  bunurilor de retur – mijloace fixe realizate în cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020, precum şi predarea acestora în concesiune către societatea Apă Canal SA Galaţi;
25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1;
26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/2;
27. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren,  proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/3;
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobilul situat pe strada Traian nr. 93, bloc A4, parter, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Serviciului de Asistenţă Medicală al municipiului Galaţi;
29. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, Parohiei Romano-Catolice “Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, a unui teren situat în municipiul Galaţi, bulevardul Dunărea nr. 34 A;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A.;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13,  str. Libertăţii, nr. 108 - 108A;
32. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, pentru anul 2022;
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon";
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale administrate şi finanţate de la bugetul local al municipiului Galaţi, pentru  anul 2022;
36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi, scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societăţii TRANSURB SA.;
37. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Galaţi aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Galaţi, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galaţi, aprobat prin HCL nr. 310/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
38. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir";
39. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al societăţii Transurb S.A.;
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în Cartier Ţiglina II, aferent staţie BUS, strada Brăilei nr. 140 Q;
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum şi aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, asigurat în anul 2021;
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum şi aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard" Galaţi asigurat în perioada 01.12.2021-31.12.2021;
43. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 461/11.11.2020 privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi;
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază ale funcţiilor contractuale aferente familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galaţi;
45. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galaţi;
46. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi;
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 34,  str. Vădeni nr. 31;
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 546/25.10.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  “Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia - Corp şcoală”, cu modificările şi completările ulterioare;
49. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 22 de autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galaţi;
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru  societatea Transurb  S.A.;
51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – construcţie, proprietate privată  a Municipiului Galaţi, situat pe str. Brăilei, nr. 18A;
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 9, str. Traian, nr. 310;
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4,  str. Arcaşilor, nr. 92G;
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 8,  b-dul. George Coşbuc, nr. 386;
55. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică S.A., pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galaţi;
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de administraţie al societăţii Gospodărire Urbană S.R.L., rezultaţi din Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2021-2025;
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru Consiliul de administraţie al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A., rezultaţi din Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2021-2025;
58. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe B-dul Siderurgiştilor, nr. 35-E1;
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Transurb S.A. Galaţi, pentru anul 2022;
60. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe strada Basarabiei nr. 6A;
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Caravana TIFF UNLIMITED la Galaţi organizat de Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc;
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Campionatul Naţional de Tenis pentru Seniori şi Superseniori + 35 ani, Galaţi 2022, organizat de Clubul Sportiv Atlas Galaţi;
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Gala Excelenţei în Educaţie 2022, organizat de Asociaţia Umanitară Gloria Education Found;
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Ora de Educaţie Rutieră în Galaţi, organizat de Asociaţia E.D.I.T. - Asociaţia  pentru Educatie, Dezvoltare şi Implicarea Tineretului;
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile de la  bugetul local al municipiului Galaţi a activităţilor de dezvoltare a comunităţii locale din cadrul proiectului Semimaraton Galaţi 2022, organizat de Fundaţia Comunitară Galaţi;
66. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Academia de Baschet Phoenix Galaţi;
67. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv Luceafărul Galaţi;
68. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Şcoala de Fotbal Oţelul Galaţi;
69. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Smart Galaţi;
70. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi;
71. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Clubul Sportiv United Galaţi – Clubul Sportiv Unit Galaţi;
72. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Fotbal Club Sorin Balaban Galaţi;
73. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Asociaţiei Fotbal Club Universitatea Galaţi;
74. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Şah Club Galaţi;
75. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Siderurgistul Galaţi;
76. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galaţi;
77. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 243/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a transportului în regim de taxi în municipiul Galaţi, a staţiilor de aşteptare şi a numărului de autorizaţii taxi;
78. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei lunare, datorate în anul 2022, de către societatea Calorgal S.A. Galaţi pentru activităţile şi bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Galaţi;
79. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 516/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea Calorgal S.A. Galaţi;
80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galaţi şi Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire pentru proiectul “Creşterea capacităţii Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investiţii în echipamente ce utilizează fluide medicale şi lucrări la infrastructura electrică”;
81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi pentru proiectul  “Redimensionare şi reconfigurare reţele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan - Galaţi”;
82. Proiect de hotărâre privind arendarea, prin licitaţie publică, a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galaţi, situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila;
83. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi, pentru anul 2022;
84. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice desfăşurate de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
85. Proiect de hotărâre pentru vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe str. G-ral Al. Cernat  nr. 57A;
86. Proiect de hotărâre pentru vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat pe strada Mioriţei nr. 45;
87. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 58/27.01.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului situat în Galaţi, strada Crinului nr. 24, de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi;
88. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 155/29.04.2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 Corp A+Corp B Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare;
89. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Redimensionare şi reconfigurare reţele gaze medicale Spitalul Clinic de urgenţă pentru copii Sf. Ioan Galaţi”;
90. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Parohiei Armene Galaţi;
91. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Romano-Catolice;
92. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii  Parohiei Naşterea Maicii Domnului;
93. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare -Sfântul Dimitrie cel Nou;
94. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Întâmpinarea Domnului;
95. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Schimbarea la Faţă;
96. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei Sfântul Ilie în scopul continuării lucrărilor de construire a  Centrului Multifuncţional aferent lăcaş de cult-biserica Sfântul Ilie;
97. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfântul Mc. Haralambie;
98. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a Bisericii  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel;
99. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfinţii Gherman şi Casian;
100. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul  lucrărilor de construire a capelei mortuare, cu clopotniţă, în Parohia Sfântul  Vasile;
101. Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume de la bugetul local  Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în scopul continuării lucrărilor de construire a Centrului de zi pentru copii şi capelă;
102. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfânta Ana;
103. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfântul Apostol Andrei;
104. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfântul Antonie cel Mare;
105. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva;
106. Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii  Sfinţii Martiri Brâncoveni;
107. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2022;
108. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul  Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi;
109. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două  loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/1/1;
110. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/1/2;
111. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/2/1;
112. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/2/2/2;
113. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local;
114. Interpelări, intervenţii, cereri;
115. Diverse.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu