Start la formarea cozilor: Transurb eliberează abonamentele gratuite sau reduse

 
Joi, 01 Martie 2018 00:38
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Societatea de transport public local Transurb Galaţi anunţă gălăţenii că începand de la 01 martie 2018, eliberează următoarele tipuri de abonamente de călătorie, pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul public local din Municipiul Galaţi, după cum urmează:
A) Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani, abonament redus cu 98% pe o linie (1leu/lună) sau pe două linii (1.5 lei/lună), pe baza actului de identitate şi declaraţie pe propria răspundere că nu încasează venituri;
B) Pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 1.900 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/lună) sau pe două linii (1.5 lei/lună), pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul de călătorie;
Transurb Galaţi informează că, persoanele menţionate la punctele A şi B pot achiziţiona abonament valabil pe două linii începând cu data de 05.03.2018.
C) Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 1.901 şi 2.500 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/lună), pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul de călătorie;
D) Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2.501 si 3.000 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie (25 lei/lună), pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul de călătorie;
E) Pensionarii de invaliditate, abonament gratuit pe o linie sau pe două linii pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul şi a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
F) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, din municipiul Galaţi, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/lună), pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinţă din care să rezulte că sunt elevi ai unei instituţii de învăţământ;
G) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galaţi, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/lună), pe baza carnetului de student vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinţă din care să rezulte că sunt studenţi ai unei instituţii de învăţământ;
H) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/lună), pe baza actului de identitate şi a carnetului de evidenţă vizat de A.J.O.F.M;
I) Persoane care beneficiază de salariul minim pe economie de 1.900 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/lună), pe baza actului de identitate şi a adeverinţei din care să rezulte că solicitantul obţine salariul minim pe economie.
Societatea de transport local menţionează că, persoanele care se încadrează la punctul I pot achiziţiona abonament redus valabil pe o linie începând cu data de 05.03.2018.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu