16 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Tichete sociale pentru în valoare de 500 lei/copil, pentru elevii din familii defavorizate
Tichete sociale pentru în valoare de 500 lei/copil, pentru elevii din familii defavorizate

În şedinţa de Guvern de joi, 12 octombrie 2023, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preşcolari şi elevi dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic (card) acordate din fonduri externe nerambursabile.
Astfel, 120 milioane euro se alocă din Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, pentru copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, continuându-se sprijinul acordat în anii trecuţi din Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 - 2020.
Aşadar, vor fi acordate tichete sociale pentru sprijin educaţional în valoare de 500 lei/copil, într-o tranşă unică, în următorii patru ani şcolari.
Conform estimărilor, 410.000 copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin în fiecare an şcolar, pentru achiziţionarea de rechizite şi articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
Ministerul Educaţiei, prin unităţile de învăţământ din subordine, va primi şi centraliza cererile pentru acordarea acestui sprijin, iar lista cu beneficiarii va fi stabilită în urma verificărilor realizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor şi Inspectoratul General pentru Imigrări),  precum şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Conform actului normativ, vor putea beneficia de aceste măsuri de sprijin educaţional:
- copiii din învăţământul de stat preşcolar care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
- elevii din ciclul primar şi gimnazial înscrişi în unităţi de învăţământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Unităţile de învăţământ informează părinţii sau părintele singur/reprezentantul legal sau reprezentanţii legali cu privire la condiţiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale.
Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învăţământ în termen de 45 de zile de la începerea anului şcolar curent şi în termen de 25 de zile de la începerea anilor şcolari aferenţi perioadei 2024 - 2027.


Articole înrudite