01 OCTOMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Urmează ample controale la benzinăriile din Galaţi
Urmează ample controale la benzinăriile din Galaţi

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi anunţă că, în trimestrele II şi III, desfăşoară campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activităţi de producţie, depozitare şi comercializare a carburanţilor auto, acţiune înscrisă în Program Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecţia Muncii.

"Se cunoaşte faptul că hidrocarburile procesate în rafinării sunt foarte inflamabile şi, în funcţie de punctul lor de inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive la temperatura ambiantă sau amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Produsele obţinute din prelucrarea ţiţeiului în rafinării şi anume benzina auto, motorina, gazul petrolier lichefiat (GPL) sunt de asemenea extrem de inflamabile şi pot forma cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători cât şi pentru mediu. Ca atare, în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum şi recipiente - butelii de 26 de litri cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toţi carburanţii sus amintiţi sunt produse petroliere obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extrem de inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de aprindere pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie carburanţi. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale şi au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu, precum şi stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor", motivează acţiunea ITM Galaţi.

Acţiunile Inspecţiei Muncii pe anul 2022 în unităţile de distribuţie a carburanţilor auto şi rafinării au relevat faptul că nu toţi angajatorii din aceste domenii respectă prevederile legale privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. Ca urmare, a apărut necesitatea continuării acestor demersuri, prin iniţierea şi desfăşurarea unei noi campanii naţionale de verificare în acest domeniu şi în decursul anului 2023.

"Deţinerea de către toţii utilizatorii a certificatului «in situ», pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv (inclusiv reexaminările acestuia); Asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la atmosfere explozive a echipamentelor individuale de protecţie adecvate; Respectarea de către toţi angajatorii a instrucţiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă; Deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă (inclusiv carburanţi auto) şi punerea la dispoziţia lucrătorilor. În acest sens, acţiunile de control se desfăşoară în trimestrele II şi III ale anului curent, în toate judeţele, în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), la angajatori din următoarele domenii de activitate: 1920 - fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; 5210 - depozitări; 4671 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; 4730 - comerţ cu amănuntul al carburanţilor auto pentru autovehicule în magazine specializate", sunt obiectivele campaniei de control potrivit ITM Galaţi.

! Rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare pentru protecţia lucrătorilor, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, conchide ITM Galaţi.

Articole înrudite