22 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
CENTRU DE ZI PENTRU COPII - COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI
CENTRU DE ZI PENTRU COPII - COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI

UAT Comuna Corod, Județul Galați, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului de investiție “CENTRU DE ZI PENTRU COPII - COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI” – ID 1888894683, ca urmare a semnării contractului de finanțare cu numărul 29 din 27 decembrie 2023.

Finanțarea este acordată prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – Reforme Sociale, Investiția I1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Proiectul “CENTRU DE ZI PENTRU COPII - COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI” – ID 1888894683, se implementează în perioada 21.04.2023 și 31.12.2024, valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.949.642,59 lei, din care 1.632.888,29 lei reprezintă valoarea totală eligibilă nerambursabilă din PNRR și 232.444,30 lei reprezintă TVA eligibil.

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea unui serviciu social fără componentă rezidențială, în vederea asigurării incluziunii sociale și prevenirii separării copilului de familiile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Corod, prin construcția, dotarea și funcționarea infrastructurii de servicii sociale.

Obiectivul PNRR/2022/C13/I1 vizează crearea unor rețele de servicii în interesul și pentru bunăstarea copilului, iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului prin înființarea serviciului de prevenire a separării copilului de părinții săi într-o unitate administrativ teritorială vulnerabilă conform cartografierii realizate de MFTES, respectiv în UAT Corod, județul Galați. Pentru efecte vizibile atât la nivelul comunității vizate, dar și la nivelul societății în general, proiectul vizează un grup țintă total de 42 beneficiari, copii în risc de abandon școlar.

În vederea îndeplinirii obiectivului general, în cadrul proiectului se vor realiza activități de construire, dotare și funcționare a infrastructurii care vor crea condițiile logistice pentru furnizarea serviciului social în conformitate cu Standardul de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. Astfel, la finalul proiectului va exista un Centru de zi pentru copii, pentru furnizarea de servicii sociale fără cazare pentru copii aflati în risc de abandon școlar.

Date de contact beneficiar:

UAT Comuna Corod – Primar, Tenie Dumitru

Tel: 0236864006

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite