24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
FINALIZAREA PROIECTULUI: „Creșterea Performanței Energetice la blocurile de  locuințe G2 Str.Constructorilor nr. 10, G3 str. Constructorilor nr. 16 și C6C str. General Dragalina nr. 6 din Municipiul GALAȚI”
FINALIZAREA PROIECTULUI: „Creșterea Performanței Energetice la blocurile de locuințe G2 Str.Constructorilor nr. 10, G3 str. Constructorilor nr. 16 și C6C str. General Dragalina nr. 6 din Municipiul GALAȚI”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str.Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din municipiul Galați cod SMIS 124422”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea: A - Clădiri Rezidenţiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru Regiunea Dunării.   

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului a constat în creșterea performanței energetice la blocurile G2 din str.Constructorilor nr.10, G3 din Str.Constructorilor nr. 16 si bloc C6C Str. General Dragalina nr. 6 din municipiul Galați cu efecte favorabile asupra calității vieții și sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minimum 40%  a consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 90kWh/m2 de energie consumată pentru încălzire. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuințe crescând astfel calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.984.163,61 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.590.498,16 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de la 01.12.2017 - 31.12.2023.

Impactul investiției la nivelul localității: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.

 

Date de contact:  Manager proiect – Ioan Daniel Stadoleanu, Director Direcţia Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, telefon 0236 307 750,  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite