24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza” Galați”
Finalizarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza” Galați”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7727 din 10.05.2022 pentru proiectul, „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Galați”, Cod SMIS 137465, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Proiectul s-a finalizat cu atingerea obiectivelor și a rezultatelor propuse.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivul specific constă în creșterea performanței energetice a clădirii din strada Saturn, nr. 8 în care își desfășoară activitatea Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2/an a energiei primare consumate.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 950 de elevi înscriși în ciclurile de învățământ liceal, gimnazial și       primar, 62 de cadre didactice și 19 cadre didactice auxiliare și nedidactice.

Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este indirect influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din această școală. De asemenea, beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârsta preșcolară care în următorii ani vor frecventa cursurile Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.774.220,71 lei cu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională reprezintă 3.221.142,81 lei cu TVA lei.

Durata de implementare a proiectului: 10.05.2022 – 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – Burtea Ionel, Director Executiv, Direcția Patrimoniu în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel.0236/307703 , e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite