19 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Încă patru programe de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii
Încă patru programe de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din cele zece programe naţionale adresate antreprenorilor în anul 2016 au aprobate de Guvern printr-un memorandum. Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face prin înscriere anuală. Secretarul de stat din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Claudiu Vrinceanu a declarat că două dintre programe, Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural şi Programul naţional multianual de microindustrializare, sunt o premieră pentru ecosistemul antreprenorial românesc. Orientarea măsurilor de sprijin către IMM-uri finanţate de la bugetul de stat spre zona rurala, precum şi a sectoarelor productive din economie, reprezintă, în primul rând, o noutate în sfera programelor de sprijin a înfiinţării şi dezvoltării IMM implementate de către Ministerul Economiei în anul 2016. În al doilea rând, acestea reprezintă o necesitate a dezvoltării economice în sectoare care aduc plus-valoare economiei”. Schemele de minimis, iniţiate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani.
Cele patru scheme sunt:
1. „Programul pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului acestora la finanţare - START” - cu un buget alocat, în 2016, de 17 milioane de lei.
Se estimează că 141 de societăţi comerciale vor beneficia de acest program şi că va creşte numărul de locuri de muncă nou create, vor creşte încasările la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale din taxele şi impozitele aferente salariilor, precum şi impozitele datorate pe venitul miroîntreprinderilor şi impozitul pe profit. Atfel, pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii trebuie să creeze prin proiect minim 2 locuri de muncă şi se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin 2 locuri de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi.
2. „Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural” are un buget de 25,9 milioane lei pentru anul 2016.
Se preconizează că programul va avea minim 207 beneficiari. Pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii trebuie să aibă cel puţin 1 loc de muncă ocupat la data lansării aplicaţiei electronice de înscriere şi să creeze, prin proiect, minim 3 locuri de muncă. Se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin 2 locuri de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi.
3. „Programul naţional multianual de microindustrializare”, cu un buget de 60,89 milioane lei, se estimează că va avea un număr minim de 244 de beneficiari.
Pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii trebuie să aibă cel puţin 2 angajaţi înainte de depunerea cererii de finanţare şi să creeze, prin proiect, minim 4 locuri de muncă, din care 2 locuri de muncă să fie ocupate de şomeri sau absolvenţi.
4. „Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri” are, în 2016, un buget de peste 7 milioane lei şi se preconizează că va avea minim 120 de beneficiari.
Ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocaţii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare şi certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor.


Articole înrudite