CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014 00:00
Publicat în Regional
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 30.01.2014, orele 16.00, în sala de şedinţă de la sediul Instituţiei Prefectului, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC Administraţia Pieţelor Agroalimentare SA Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC TRANSURB SA Galati;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru RA ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC Parc Industrial SRL Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL SRL Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC Gospodărire Urbană SRL Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC APATERM SA Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, pentru SC APĂ-CANAL Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Teatrului Fani Tardini Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

10. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea angajării unui avocat de către R.A. Administraţia Zonei Libere Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea licenţelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua municipiului Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradală în municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe anul 2014, în baza cărora se vor executa lucrările de investiţii la obiectivul „Modernizare str. Incubatorului”;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Amenajare parcare Complex Ancora;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Amenajare parcare Complex Micro 19;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Reabilitare conductă apă str. Stadionului, V. Vîlcovici, bd. Dunărea;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Reabilitare str. Aviatorilor;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-Studiu de fezabilitate şi a angajării fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, pentru anul 2014, Modernizare str. Mihai Bravu;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate de la bugetul Consiliului Local pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Florin Popa- Viceprimarul municipiului Galaţi

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Medico Social Pechea;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Ştefan cel Mare şi Sfânt Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

26. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Centrul Financiar Creşe Galaţi pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Centrul Medico-Social Pechea pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galaţi pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice “ Ştefan cel Mare şi Sfânt” Galaţi pentru anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 38, str. Drumul Viilor nr. 28L (fost str. Drumul Viilor, nr.28, Lot 1);

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 38, str. Drumul Viilor nr. 28K;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 28, str. Aleea Iordan Chimet, nr.5 (fost str. Arcaşilor nr.1, T 39, P 19, Lot 1);

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 38, str. Constantin Levaditti, nr.24B;

Initiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 26, str. Aleea Jderului, nr.9;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

36. Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Local al municipiului Galaţi şi Consiliul Judeţului Galaţi în vederea realizării unui obiectiv de interes public "Sistematizare verticala si amenajare Zona Centrala Parc Rizer";

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

37. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi şi scoaterea din funcţiune a căii de rulare (linia de tramvai) de pe str. Basarabiei ( tronson între str. Anul Revoluţiei str. B-dul. G. Coşbuc);

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

38. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 1.7.6. - taxa specială pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ, pe cale administrativă - din anexa la HCL nr. 498/2013 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

39. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 33/31.01.2013 privind implementarea guvernantei corporative la societăţile la care Municipiul Galaţi este acţionar unic şi la Regia Autonoma „Administraţia Zonei Libere Galaţi”;

Iniţiator proiect: Mihai Bucatanschi- consilier local

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local in anul 2014;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Municipiul Galaţi;

Iniţiator proiect: Marius Stan- Primarul municipiului Galaţi

42. Interpelări, intervenţii, cereri;

43. Diverse.

Articole recente - Monitorul De Galati

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu