05 MARTIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Solidaritatea Sanitară protestează în stradă
Solidaritatea Sanitară protestează în stradă

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” anunţă participarea la protestele de joi, 20 octombrie 2022, pentru susţinerea solicitărilor generale şi, mai ales, pentru promovarea revendicărilor specifice profesioniştilor din sănătate.
"Scăderea continuă a salariilor reale din sănătate a înghiţit deja creşterile salariale anterioare, reducând continuu puterea de cumpărare şi aruncând o bună parte din lucrătorii din sistemul public de sănătate în situaţia de sărăcie salarială (vizibilă în special în cazul majorităţii personalului auxiliar sanitar şi a celui nemedical). Eroii de ieri au fost uitaţi, recunoaşterea socială a sacrificiilor făcute şi a riscurilor asumate fiind rapid înlocuită de indiferenţă. Profesioniştii care au crezut anterior că recunoaşterea muncii depuse şi a importanţei sociale a activităţii lor profesionale se îndrepta către calea cea bună, încep acum să părăsească unităţile publice de sănătate, mulţi dintre ei alegând soluţia migraţiei. Inflaţia accelerată generează lipsuri ce afectează calitatea serviciilor medicale şi calitatea vieţii profesionale.
În acest context Federaţia „Solidaritatea Sanitară” anunţă participarea la protestele din data de 20.X.2022 pentru susţinerea solicitărilor generale şi, mai ales, pentru promovarea revendicărilor specifice profesioniştilor din sănătate. Membrii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” prezenţi la acţiune îşi vor manifesta nemulţumirea în faţa celor mai importante instituţii responsabile pentru situaţia lucrătorilor din sănătate, respectiv Guvernul, Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii, solicitând implementarea solicitărilor organizaţiei.
! Aşteptările legitime ale profesioniştilor din sănătate sunt transpuse în revendicările Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, acestea vizând:
- Acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de legea salarizării pentru anul 2022, respectiv acordarea creşterii integrale a salariilor de bază prevăzute de legea salarizării pentru toţi lucrătorii din sănătate (inclusiv pentru personalul nemedical şi personalul auxiliar sanitar), raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază în plată, plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază şi calcularea salariilor de bază prin raportarea coeficienţilor de ierarhizare din legea salarizării la salariul de minim brut în plată. Cuplate cu actualizarea continuă, (conform ratei inflaţiei), a salariului minim, aceste măsuri ar putea echilibra veniturile salariale reale ale profesioniştilor din sănătate.
- Implementarea unor măsuri reale de sprijin a lucrătorilor din sănătate, centrate pe actualizarea valorii indemnizaţiei de hrană la preţurile actuale ale alimentelor, modificarea şi aplicarea legii privind recunoaşterea îndeplinirii accelerate a stagiului de cotizare/pensionarea anticipată pentru toţi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă deosebit de periculoase, respectarea prevederilor privind limitele timpului de lucru, negocierea şi semnarea unui nou CCM la nivel de sector, cu includerea tuturor drepturilor şi solicitărilor legitime.
- Elaborarea părţii privitoare la Sănătate din noua lege a salarizării împreună cu federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector.
Dacă guvernanţii se arată în continuare indiferenţi faţă de soarta profesioniştilor din sănătate, participarea la acest protest ar putea fi doar începutul. Având în vedere faptul că în curând expiră Contractul colectiv de muncă la nivel de sector sanitar, fapt care generează dispariţia unor serii întregi de drepturi negociate şi dă posibilitatea de a deschide un conflict colectiv de muncă, programul protestelor ia în considerare toate formele de acţiune, inclusiv greva generală.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” atenţionează guvernanţii asupra dovezii pe care pandemia a furnizat-o în privinţa relevanţei implementării planurilor de acţiune propuse de noi: în condiţiile în care creşterile salariale din perioada 2016-2018 au determinat retenţia profesioniştilor din sănătate, generând rezilienţa sistemului public de sănătate, este evident că aceasta este direcţia corectă de acţiune. Resursa umană din sănătate are caracter strategic, finanţarea ei adecvată având caracterul unei investiţii, nu al unei cheltuieli", se arată într-un comunicat al Federaţiei.


Articole înrudite