Galaţiul se grăbeşte să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare urbană

 
Joi, 21 Septembrie 2017 09:45
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Municipiul Galaţi este prima Unitate Administrativ - Teritorială din Regiunea Sud – Est care a depus pentru evaluare şi aprobare două documente strategice la Structura de Sprijinire a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Est. Este vorba despre Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galaţi 2016 – 2025 şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Municipiile reşedinţă de judeţ trebuie să elaboreze Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană - SIDU şi Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), acestea reprezentând condiţia principală şi cadrul pentru selectare în vederea finanţării proiectelor dezvoltate preliminar în fişe de proiecte şi apoi a celor de infrastructură în cadrul obiectivelor specifice ale axei prioritare 4 – POR.  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană conţine următoarele elemente: contextul urban şi identificarea principalelor probleme şi provocări la nivel local, viziunea de dezvoltare şi obiectivele SIDU, calendar de activităţi pentru implementarea SIDU şi portofoliu de proiecte, implementarea, monitorizarea şi evaluarea SIDU, cadrul partenerial pentru elaborarea şi implementarea SIDU. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să conţină următoarele elemente: analiza situaţiei existente; model de transport; evaluarea impactului actual al mobilităţii, viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane, direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane; cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung; planul de acţiune, stabilirea procedurii de evaluare a implementării PMUD. Documentele programatice au fost trimise în data de 7 august 2017 pentru verificarea preliminară şi pe 14 septembrie 2017 a fost transmisă adresa pentru verificarea conformităţii administrative şi admisibilităţii. Proiectele care pot fi finanţate sunt din domeniile: - măsuri pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în zonele urbane (prin modernizarea/extinderea transportului public urban, inclusiv achiziţia de mijloace de transport, crearea/modernizarea pistelor de biciclişti şi a zonelor pietonale etc.). -  revitalizarea zonelor urbane (reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor abandonate etc.). -  acţiuni integrate pentru comunităţi marginalizate prin:  clădiri pentru activităţi educative, culturale şi recreative; zone verzi de mici dimensiuni, pieţe publice, scuaruri, părculeţe, etc.; străzi urbane şi utilităţi de bază la scară mică. -  infrastructura de educaţie (creşe, grădiniţe, licee tehnologice, şcoli profesionale).

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu