Atenţie, pescari gălăţeni! Au fost stabilite perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului, în anul 2019 Recomandat

Sâmbătă, 09 Februarie 2019 00:00
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) informează că se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie - 09 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în legislaţie. Măsura a fost luată în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019.

Se interzic:

- pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv;
- pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 09 iunie inclusiv;
- pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv;
- pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie - 09 iunie inclusiv;
- pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 09 iunie.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ şi familial al speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019;
b) în mod special, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la ştiucă este permis numai cu reţinerea a maxim două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme sau un singur exemplar dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
c) în mod special, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la crap este permis numai cu reţinerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depăşească 5 kg;
d) în mod special, pe valea Iadului de la Baraj Leşu-Stâna de Vale şi pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmboviţa Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeţ), râul Someşul Cald de la limita zonei de protecţie integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluenţa cu Lacul Beliş, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de peşti, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
e) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007;
f) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
g) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
h) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie 2019 până pe 30 aprilie 2020;
h) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
i) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 31 decembrie inclusiv;
j) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

În Marea Neagră se interzic:

a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie -15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, în afara acestor perioade este permisă reţinerea şi comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).
Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie - 15 iunie inclusiv. Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului.

Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 26 martie - 04 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 01 aprilie - 15 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porţile de Fier II, inclusiv braţul Gogoşu km 874,8, pe o durată de 20 de zile, în perioada 18 aprilie - 07 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie - 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

"În perioadele de prohibiţie, pescarii amatori mai pot pescui doar în bălţile proprietate privată, iar în judeţul Galaţi, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Galaţi, pune la dispoziţia acestora ferma piscicolă Maţa Rădeanu, aflată în proprietatea asociaţiei. Pentru membrii asociaţiei, taxa pentru pescuit este de 30 lei/persoană/zi, iar pentru pescarii care nu sunt membrii asociaţiei noastre, percep un tarif de 50 de lei", ne-a declarat Adrian Alexandru, directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu