24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
De anul viitor, chiriaşii ANL vor plăti chirii majorate
De anul viitor, chiriaşii ANL vor plăti chirii majorate

La următoarea şedinţă a Consiliului Local Galaţi, aleşii locali vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind majorarea chiriilor gălăţenilor care locuiesc în apartamentele ANL. Proiectul de hotărâre – iniţiat de primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu – a fost deja aspru criticat pe facebook de consilierul local şi totodată preşedintele Organizaţiei Muncipale PNL Galaţi, Nicuşor Ciumacenco.
“În baza unei hotărâri de guvern adoptată de prim-ministrul Victor Viorel Ponta, primarul Ionuţ Pucheanu doreşte să mărească de patru ori chiria în cazul locuinţelor ANL. În acest sens, a înaintat către comisiile de specialitate un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care s-ar lua această măsură de la începutul anului viitor. În condiţiile în care economia Galaţiului este prăbuşită iar şomajul este situat la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ţară, nu considerăm că este oportună o astfel de măsură, ce ar lovi într-una din cele mai defavorizate categorii sociale: tinerii cu venituri mici”, spune Nicuşor Ciumacenco, în mesajul său postat pe facebook. Un punct de vedere ce poate fi interpretat şi drept populist (căci în Galaţi există circa 800 de apartamente ANL, deci minim 1.600 de votanţi), în condiţiile în care se apropie alegerile parlamentare, la care Ciumacenco va candida pentru Camera Deputaţilor, dar şi în condiţiile în care acesta fie a greşit în mod voit fie a fost dezinformat, căci proiectul privind majorarea chiriilor ANL nu are la bază în nici un caz o hotărâre de guvern adoptată de Victor Viorel Ponta, aşa cum scrie acesta. Cel puţin, în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre al CL, se face referire la următoarele reglementări: HG 962/2001 – semnată de prim-ministrul de la acea vreme, Adrian Năstase; HG 251/2016 - semnată de premierul Dacian Julien Cioloş – privind  aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998 ca urmare a adoptării legii 221/2015 – ultimele două, adoptate de Parlament, deci fără vreun amestec direct al premierului Victor Ponta.
Trecând peste această paranteză (necesară pentru corecta informare a cititorilor), trebuie spus că valorile propuse pentru noile chirii pe care chiriaşii ANL le vor plăti de la 1 ianuarie 2017 sunt, într-adevăr de 3-4 ori mai mari decât cele actuale, cele mai mari creşteri înregistrându-se chiar la chiriaşii care se presupune că au venituri mici, cei cu vârste de până în 35 de ani. Astfel, dacă în prezent astfel de chiriaşi plătesc pentru un apartament cu o cameră între 47 şi 58 de lei pe lună (funcţie de zona în care se află apartamentul), după adoptarea proiectului de hotărâre propus de Ionuţ Pucheanu vor plăti între 207 şi 215 lei pe lună. La fel, creşterile de chirie pentru un apartament de două camere este de la 71 de lei la 300 de lei, iar pentru apartamentele cu trei camere, de la 102 lei la 430 de lei pe lună. Majorări se aplică şi chiriilor plătite de cei care au depăşit vârsta de 35 de ani, dar aici creşterile sunt mai mici. Astfel, o chirie pentru un apartament cu o cameră, care este acum cuprinsă între 106 şi 182 de lei (funcţie de zonă) va ajunge la sume cuprinse între 215 şi 212 lei, pentru două camere - de la o chirie de 232-274 de lei va ajunge la 210-357 de lei, iar o chirie pentru un apartament de trei camere, chiria se va majora de la 325-414 la 429-445 de lei.    
Potrivit proiectului de hotărâre de CL, majorările de chirie rezultă din aplicarea HG 251/14.04.2016 (hotărâre semnată de premierul Dacian Julien Ciloş): “În forma sa iniţială, Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevedea o diferenţiere a modului de calcul a chiriei, astfel:
- pentru titularii contractelor de închiriere care nu au împlinit vârsta de 35 de ani erau aplicabile prevederile O.U.G. nr. 40/1999 şi H.G. nr. 310/2007 referitoare la chiriile pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, calculate pornind de la un tarif de bază lunar prin aplicarea unui coeficient cuprins între 3,5 şi 0,5 diferenţiat pe categorii de localităţi şi pe zone;
- pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani şi după expirarea perioadei iniţiale de 5 ani de la repartizarea locuinţei, erau aplicabile prevederile art. 19 (4) din H. G. nr. 962/2001 privind aprobarea  Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care s-a procedat la recalcularea chiriei astfel încât aceasta să acopere cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozite sau taxe pe clădiri şi pe teren, precum şi o cotă parte pentru recuperarea investiţiei, prin Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr. 688 din 22.12.2009 stabilindu-se modul de calcul al chiriilor pentru locuinţele ANL în situaţiile în care titularii de contract au împlinit vârsta de 35 de ani.
Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la art. 1, pct. 24, alin. (23), alin. (24) din HG nr. 251/14.04.2016, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, urmare adoptării Legii nr. 221/28.07.2015, chiria se stabileşte anual, în baza valorii de înlocuire stabilită prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul în curs şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere, reparaţii, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, iar pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de maxim 1%, ce reprezintă cota autorităţii publice locale.
Cuantumul chiriilor se stabileşte pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României, în data de 30 septembrie a anului în curs. Plata chiriei se face în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 30 septembrie a anului în curs.
Astfel, cuantumul chiriei nete anuale se determina prin însumarea următoarelor elemente de bază:
1. recuperarea investiţiei (amortizarea) reprezintă valoarea de înlocuire a construcţiei (suprafaţa construită desfăşurată multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat aprobată anual) raportată la durata normată, respectiv 60 de ani conform catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
2. valoarea cheltuielilor de întreţinere curentă şi reparaţii curente: se consideră 0,40% din valoarea de înlocuire a construcţiei;
3. valoarea cheltuielilor de reparaţii capitale: se consideră 0,51% din valoarea de înlocuire a construcţiei;
4. valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră 0,20% din valoarea de înlocuire a construcţiei;
5. cota autorităţii publice (mărimea beneficiului) - aplicabilă numai titularilor care au împlinit vârstă de 35 de ani, este de maximum 1% şi se stabileşte de autoritatea publică locală.
Astfel, s-a propus ca această cotă din calculul chiriei pentru tinerii peste 35 de ani să fie aprobată în procent de 0,1% (legea prevede o cotă de maxim 1%) şi să se aprobe calculul chiriilor ANL conform modelului indicat prin anexa 16 din HG. 251/14.04.2016”.

Galaţiul are 836 de apartamente ANL

Potrivit datelor existente la nivelul Primăriei municipiului Galaţi, în oraş există în total 836 de apartamente ANL (în Micro 13 – 127 apartamente; Gara CFR – 206 apartamente; Micro 17 – 152 apartamente; Dimitrie Cantemir – 351 apartamente), din care 333 au fost scoase la vânzare, chiriaşilor. Din acestea, în ultimul an, doar 12 apartamente ANL au fost cumpărate, din totalul de 25 de cereri de cumpărare depuse la Primărie. Potrivit regulamentului de vânzare al apartamentelor – adoptat anul trecut de CL Galaţi – dar şi a Ord. 1077/ 29.07.2016 care prevede că preţul de vânzare al apartamentelor este de 1757,88 lei/mp suprafaţă construită, un apartament cu 1 cameră se vinde cu sume cuprinse între 90.000-100.000 lei, un apartament 2 camere, cu 120.000-130.000 lei, iar un apartament trei camere, cu 225.000-230.000 lei.
Pe de altă parte, în continuare numărul de cereri depuse la Primăria Galaţi pentru acordarea unei locuinţe este mare. Astfel, în prezent, la Primăria Galaţi sunt înregistrate un nr. de 3.775 cereri, din care 2.910 reprezintă cereri pentru acordarea unei locuinţe de tip ANL.


Articole înrudite