Atenţie, pescari! S-a stabilit perioada de prohibiţie 2020 Recomandat

Marți, 10 Martie 2020 13:12
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură informează că a fost publicat Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie pentru anul 2020, în Monitorul Oficial din data de 04 martie 2020. Astfel, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie - 02 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 02 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în legislaţie.

Zone de prohibiţie, pe scurt:
- Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 zile, în perioada 04 aprilie - 02 iunie inclusiv.
- Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie - 02 iunie inclusiv.
- Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 02 iunie inclusiv.
- Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv golful Musura pe o durata de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 02 iunie inclusiv.
- Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, în perioada 04 aprilie - 02 iunie inclusiv.

Specii şi perioade de prohibiţie (2020)

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiucă, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv;
b) şalăul şi bibanul, în perioada 23 martie - 02 iunie inclusiv;
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, tot timpul anului;
d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră) tot timpul anului;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
h) femelele de raci, în perioada de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv, şi femelele şi masculii de raci, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile în perioada 01 iulie - 31 august;

Prohibiţia scrumbiei de Dunăre (2020)

Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 24 martie - 02 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 martie - 12 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 de zile, în perioada 09 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porţile de Fier II, inclusiv braţul Gogoşu km 874,8, pe o durată de 15 de zile, în perioada 20 aprilie - 04 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina. În faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada 09 aprilie - 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin HG nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosac) se pot reţine în vederea valorificării.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu