România a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate ţării noastre în Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. România avea o perioadă de graţie care s-a încheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu au…
75.000 persoane vulnerabile vor beneficia de programe de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, printr-un proiect al cărui contract de finanţare a fost semnat de ministrul Rovana Plumb. Propus de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, din Bucureşti, proiectul propune formarea a 560 specialişti pentru aplicarea unor…
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a emis, în data de 13.03.2018, ordinul de modificare a Ghidului solicitantului pentru proiectele de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.Este vorba atât despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (POR/2017/3/3.2/1/BI) şi…
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea (lider de proiect), Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi (partener) şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (partener) au lansat proiectul „Antreprenoriat - Soluţie durabilă pentru ocupare“.Proiectul, a cărui valoare este de 13.132.649 de lei, este cofinanţat de Uniunea Europeană,…
Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se adoptă un model de acord-cadru de parteneriat între unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc să efectueze investiţii pe terenurile aflate în albiile râurilor, solicitante de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR), şi instituţii publice (entităţile cu personalitate juridică ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”…
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi derulează, începând cu luna ianuarie 2018, proiectul "Antreprenoriat inovativ în regiunea Sud-Est (AntRES)". Un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, cu un buget total de 17.666.747,23 lei. Conferinţa de lansare a proiectului va avea…
Eurotermopan Group Service s.r.l. cu sediul în Galaţi, judeţul Galaţi, anunţă demararea proiectului ”Fabricarea şi recondiţionarea de ansambluri centrale turbosuflante auto Eurotermopan Group Service SRL”, cod MySMIS 105193.Proiectul este finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii…
Comisia Europeană a lansat un apel în vederea exprimării interesului pentru participarea într-o acţiune-pilot având ca obiectiv furnizarea de asistenţă autorităţilor de management din statele membre, în scopul îmbunătăţirii modului în care fondurile europene sunt gestionate şi investite.Candidaţii selectaţi vor beneficia de sprijin prin intermediul unui nou demers, având la…
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa anunţă începerea recrutării grupului ţintă pentru cursurile gratuite de competenţe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului “START - UP AS – Antreprenor de succes în Regiunea Sud - Est”, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanţa, în parteneriat cu Camera de Comerţ,…
S.C. MVM CARPAT S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Diversificarea activității firmei SC MVM CARPAT SRL ”, cod SMIS 108249, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice…
Societatea Innovera Consulting SRL, în calitate de Beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului cu titlul Fulldome, cod MySMIS 107637, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor…
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, împreună cu reprezentanţii Secretariatului Tehnic Comun din Suceava, a organizat la Chişinău, o sesiune de informare dedicată potenţialilor beneficiari de finanţare.Aproximativ 150 de reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai ONG-urilor din…
Gălăţenii care vor să îşi deschidă o afacere în mediul urban din judeţul Galaţi, respectiv în municipiul Galaţi, Tecuci, Bereşti şi Tîrgu Bujor, pot intră în competiţia planurilor de afaceri deschisă de Egis România S.A. şi Asociaţia de Marketing a Studenţilor din România - AMA România în cadrul proiectului "Dezvoltarea…
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă că, începând cu data de 1 martie 2018, prin cererea unică de plată, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) şi pentru zonele care se confruntă cu…
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a anunţat că s-au deschis trei apeluri de proiecte finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.Unul dintre apeluri este pentru "Proiecte de incluziune a copiilor romi…
  Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a semnat, împreună cu preşedintele ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă), Cristiana Barbu, contractele de finanţare pentru 3 proiecte care vizează integrarea tinerilor şomeri pe piaţa muncii.Acestea au o valoare totală de aproximativ 9,7 milioane euro şi sunt finanţate prin Programul Operaţional…
Comisia Europeană oferă finanţare pentru consolidarea capacităţilor industriale şi a perspectivelor de afaceri în Europa, în special pentru IMM-uri, prin stabilirea de parteneriate transfrontaliere, precum şi consolidarea competitivităţii industriei prelucrătoare din Europa prin sprijinirea finanţării proiectelor de cercetare in domeniul prelucrător. Beneficiarii eligibili ai programului sunt un consorţiu format din…
  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul Educaţiei Naţionale îşi asumă ca, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene pentru care se aplică Pactele de Integritate, să respecte următoarele obiective: promovarea comportamentelor etice, a transparenţei şi integrităţii pe toată durata pregătirii…
Pagina 10 din 24